SMEK Aktualności

Aktualności

28/09/2012

Szkolenia w zakresie obsługi systemu SMEK – int

W dniach 24-28.09.2012r. w Rzeszowie w siedzibie firmy Ideo odbyły się szkolenia w zakresie obsługi systemu SMEK – int dla użytkowników aplikacji.
10/09/2012

Konferencja podsumowująca projekt SMEK II.

W dniach 06.-07.09.2012r w Snińskich Rybnikach odbyła się konferencja, na której przedstawiono wyniki trwającego 18 miesięcy projektu pn. „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego“.

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: