SMEK Aktualności

Aktualności

Szkolenia w zakresie obsługi systemu SMEK – int

Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach realizowanego projektu pn.  „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

Celem szkolenia było zapoznanie partnerów SMEK i przedstawicieli zaproszonych do współpracy miast - użytkowników aplikacji SMEK-int - z zasadami i funkcjami dostępnymi w ramach uruchomionej aplikacji.


System SMEK-int to główny system komunikacji pomiędzy partnerami Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Dla sprawnej koordynacji relacjami w ramach Sieci Miast konieczne jest wdrożenie systemu zarządczego, który jednocześnie stanowi środowisko pozwalające na projektowanie oraz wprowadzanie rozwiązań efektywnego zarządzania projektami i obiegiem dokumentów. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli na szybszą, a przy tym efektywniejszą komunikację, będzie wspierać pracę grupową oraz pozwoli na wymianę doświadczeń.  System pozytywnie wpłynie na rozwój współpracy, poszerzenie możliwości komunikacji i bieżącego realizowania projektów wspólnych i indywidualnych.

 

 

lista aktualności

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: