SMEK Aktualności

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt SMEK II.

Celem spotkania była z jednej strony prezentacja wyników prac Zespołu Badawczego i stworzonej aplikacji informatycznej „SMEK-int“, z drugiej strony dyskusja dotycząca dalszego funkcjonowania powstałej platformy współpracy samorządów polskich i słowackich. Tematy takie jak: przyszłe funkcjonowanie „Sieci Miast“ czy wizje i plany na przyszłość były poruszane przez członków Sieci m.in. na posiedzeniu Komitetu Sterującego, będącego częścią konferencji.

 

Jak mówi sam tytuł projektu, jego celem jest stworzenie innowacyjnej platformy współpracy dla struktury organizacyjnej Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Uczestnikom konferencji została zaprezentowana aplikacja „SMEK-int“, która jest głównym narzędziem komunikacji pomiędzy partnerami Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. System w znaczący sposób upraszcza proces wymiany informacji i obiegu dokumentów nie tylko w poszczególnych organizacjach ale przede wszystkim pomiędzy samymi partnerami wchodzącymi w skład Sieci. Aplikacja obejmuje moduły elektronicznej wymiany dokumentów, automatyczny przepływ informacji, wspiera zarządzanie projektami, planowanie spotkań, tworzenie wspólnej bazy wiedzy. Najważniejszym atutem systemu jest stworzenie centralnego miejsca, w którym będzie archiwizowana cała dokumentacja partnerów Sieci oraz znaczące skrócenie czasu potrzebnego do wyszukiwania i uzyskania tych dokumentów dla poszczególnych partnerów.

 

W ramach konferencji podsumowującej zostały zaprezentowane tematy takie jak: „Znaczenie miast w polityce Unii Europejskiej “, „Idea Sieci Miast Euroregionu Karpackiego i jej ukierunkowanie w przyszłości“, „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego w kontekście perspektywy rozwoju Karpat na lata 2014 - 2020“, a także przykłady dobrej współpracy w ramach SMEK.

Przedstawiciel Partnera Wiodącego, którym jest miasto Humenné, zaprezentował uczestnikom konferencji idee projektu. Zostały również przedstawione podstawowe cele, działania i rezultaty, osiągnięte w ramach jego trzech etapów. Dopełnieniem informacji były kolportowane podczas spotkania broszury informacyjno-promocyjne oraz fachowe publikacje, stanowiące element materiałów konferencyjnych.

lista aktualności

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: