SMEK Projekty

Projekty

W celu utworzenia trwałej platformy współpracy zrealizowano dwa duże projekty sieciowe: SMEK I i SMEK II, dofinansowane z Programu Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, które dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik informatycznych zapewnią stałą i efektywną współpracę oraz sprawną komunikację pomiędzy zrzeszonymi w Sieci samorządami i instytucjami po polskiej i słowackiej stronie, a rozszerzanie Sieci na kolejne podmioty będzie wspierać tworzenie trwałych struktur współpracy transgranicznej.

 

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: