SMEK SMEKHistoria SMEK

Historia SMEK

Impulsem dla utworzenia Sieci Miast Euroregionu Karpackiego i realizacji projektu o takiej samej nazwie była kooperacja miast z polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego, obejmującego przede wszystkim Województwo Podkarpackie i Kraj Preszowski. Wieloletnia współpraca, głównie na szczeblu miast partnerskich i wzajemne wsparcie dla idei stworzenia „Euroregionu Karpackiego“ były podstawą powołania do życia przyszłego europejskiego stowarzyszenia terytorialnego.

 

Głównym celem działań było powołanie Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, która od zawarcia porozumienia konsorcjonalnego po podpisanie dokumentu strategicznego zapewniłaby odpowiednią rangę stowarzyszenia działającego pod auspicjami wspólnotowymi w dążeniu do realizacji współpracy terytorialnej w ramach Sieci Miast. Poza samym Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie, członkami-założycielami były samorządy miast Jarosław, Humenné, Przemyśl, Przeworsk, Ustrzyki Dolne, Snina i Vranov nad Topľou.

 

Wyboru miast współpracujących dokonano na podstawie praktycznej wiedzy oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy transgranicznej. Grupą docelową, dla której stworzono platformę współpracy są urzędy miejskie po polskiej i słowackiej stronie Euroregionu Karpackiego a bezpośrednimi beneficjentami są w pierwszej kolejności przedstawiciele władz miast i pracownicy samorządów.

 

W ramach pierwszego projektu „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego“ powstały dwie centrale w miastach Jarosław i Humenné, które w dalszym ciągu odpowiadają za koordynację współpracy transgranicznej w różnych obszarach, co jest m. in. rezultatem kontynuacji kolejnego projektu pn. „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego“ - ukierunkowanego na rozwój sieci i zacieśnienie współpracy. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej platformy współpracy dla struktury organizacyjnej SMEK. Partnerami projektu są: Miasto Humenné, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ, Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Lesko, Miasto Jasło, Miasto Snina, Miasto Medzilaborce, Gmina Miejska Ustrzyki Dolne, Miasto Vranov nad Topľou, Gmina MIejska Jarosław i Gmina Boguchwała.

 

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: