SMEK SMEKWizja i misja SMEK

Wizja i misja SMEK

„Sieć miast“ zrodziła się z potrzeby stworzenia formalnej platformy współpracy samorządów miejskich we Wschodnich Karpatach przy realizacji strategicznych celów oraz przedsięwzięć z udziałem zainteresowanych stron.

 

Od momentu kiedy weszło w życie Rozporządzenie dotyczące Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej postanowiono wykorzystać nową formę prawną do utworzenia Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Dla osiągnięcia celu powołano konsorcjum miast a także zrealizowano dwa duże projekty sieciowe SMEK I i SMEK II, dofinansowane z Programu Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, dzięki którym nastąpiła dalsza integracja zasobów instytucjonalnych i kadrowych po obu stronach granicy.

 

Obydwa wspomniane projekty oparte są na idei stworzenia strategicznej koncepcji „Horyzont Karpacki 2020“. Jej zadaniem jest przygotowanie w okresie planowania 2014-2020 specjalnego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego na wzór podobnych programów działających w Europie, takich jak na przykład Program Operacyjny INTERREG IVA euroregionu Maas – Rhein, Program Operacyjny INTERREG IVA euroregionu Oresund albo Alpine Space Programme.

 

Program, dzięki swojemu pilotażowemu charakterowi, mógłby stać się wzorem i źródłem finansowania działań realizowanych w ramach szerokiej strategii karpackiej. Przygotowywana w ten sposób inicjatywa będzie korzystna dla wszystkich regionów należących do Euroregionu Karpackiego – największej i najstarszej struktury współpracy terytorialnej w Europie Środkowowschodniej, do której należą także zachodnie, górzyste obszary Ukrainy.

 

 

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: