SMEK SMEK-int

SMEK-int

System SMEK-int to główny system komunikacji pomiędzy partnerami Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Dla sprawnej koordynacji relacjami w ramach Sieci Miast konieczne było wdrożenie systemu zarządczego, który jednocześnie stanowi środowisko pozwalające na projektowanie oraz wprowadzanie rozwiązań efektywnego zarządzania projektami i obiegiem dokumentów. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala na szybszą, a przy tym efektywniejszą komunikację, wspiera pracę grupową oraz  wymianę doświadczeń.

 

Rozwiązania udostępniane w ramach systemu SMEKint posiadają szereg możliwości znacząco ułatwiających proces zarządzania dokumentami i informacją w organizacji/instytucji. Do najważniejszych z nich należą między innymi:

  • moduły elektronicznego obiegu dokumentów,
  • automatyczny przepływ informacji,
  • możliwość ustalenia ścieżki przepływu informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami,
  • wsparcie dla zarządzania projektami, planowania zadań oraz spotkań,
  • wsparcie dla gromadzenia wiedzy oraz dzielenia się nią.      

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: