SMEK SMEK-intKorzyści z aplikacji SMEK-int

Korzyści z aplikacji SMEK-int

Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowania systemu SMEKint jest uporządkowanie spraw związanych z przechowywaniem i obiegiem dokumentów w organizacji/instytucji. Dzięki temu pracownik zyskuje kontrolę nad procesem, ma możliwość wprowadzenia jego automatyzacji, co pozwala na znaczne oszczędności czasowe. Pojawia się również możliwość pełnej kontroli procesu i weryfikacji efektywności pracowników. Najważniejszym atutem jest znaczne skrócenie czasu wyszukiwania wszelkich dokumentów.

 

Korzyści dla użytkowników systemu to m.in.:

  • szybki dostęp do wszystkich dokumentów, które znajdują się w jednym miejscu;
  • skuteczna kontrola przepływu informacji;
  • znaczące przyspieszenie wszystkich procesów biznesowych;
  • możliwość łatwego, zautomatyzowanego przydziału zadań dla poszczególnych działów i pracowników;
  • wzrost wydajności pracowników, dzięki uproszczonemu wyszukiwaniu informacji;
  • zminimalizowanie do zera możliwości zaginięcia dokumentów;
  • skrócenie czasu obiegu dokumentów.

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: