SMEK Współpraca

Współpraca

Współpraca pomiędzy słowackimi i polskimi instytucjami/samorządami ma już kilkuletnią tradycję. Dzięki realizowanym projektom inwestycyjnym i nieinwestycyjnym po obu stronach granicy partnerstwo w ramach Sieci przynosi konkretne efekty i korzyści zaangażowanym miastom. Nadal jednak istnieje tu miejsce na udoskonalenie tej kooperacji.

 

Celem powstałej platformy o nazwie „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego” jest lepsza koordynacja współpracy transgranicznej oraz rozwój samorządów miejskich. Ideą SMEK jest nie tylko zrzeszanie polskich i słowackich partnerów w celu podejmowania wspólnych działań ale również tworzenie sprzyjających warunków do rozszerzania Sieci na nowych Członków z Ukrainy, Węgier i Rumunii.

 

Funkcjonowanie Sieci Miast ma pozytywny wpływ na sprawne działanie samorządów miejskich, a współpraca w ramach tzw. Sieci umożliwia efektywniejsze promowanie poszczególnych miejscowości, a zatem bezpośrednio jak i pośrednio wpływa na rozwój turystyki, wzrost inwestycji, innowacji i zatrudnienia.

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: