SMEK WspółpracaPartnerzy SMEKMiasto Medzilaborce

Miasto Medzilaborce

Miasto Medzilaborce

          Mestský úrad Medzilaborce

          Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

          tel.: 00421 57 7460 111

          fax.: 00421 57 7460 131

          e-mail:     

          www.medzilaborce-urad.sk

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: