SEKP

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

        Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

        Rynek 5, 35 – 064 Rzeszów

        tel.: 0048 17 850 65 67

        fax.: 0048 17 853 68 98

        e-mail:    

        www.karpacki.pl

 

 

Józef Jodłowski - Prezes Zarządu SEKP

 

 

Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu SEKP

 

Barbara Inglot - Dyrektor Biura SEKP

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: